ToolieBy NTIG

En samling mer eller mindre användbara klassrumsverktyg

Selfie4.0

Namndragning made easy

Lets Selfie!

Groupie4.0

Gruppindelning made easy

Lets Groupie!

Helpie 1.0

Helping made easy

Lets Helpie!

Breakie 1.0

Brain breaks made easy

Lets Breakie!